Friday, 20 April 2012


BANTUAN PER KAPITA (PCG)
 • Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002 (Pemberian Bantuan Perkapita Untuk Sekolah) menggantikan     Surat Pekelilng Kewangan Bil.7 Tahun 2000(Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah)
 • Bantuan Per Kapita (PCG) merupakan satu bantuan kewangan untuk pembelajaran yang diperuntukkan kepada setiap murid sekolah sama ada Sekolah Bertaraf Kerajaan atau Bantuan Kerajaan. Kadar-kadar tertentu ditetapkan bagi memudahkan tuntutan dibuat oleh pihak sekolah.

KEGUNAAN PERUNTUKAN PCG

 • Pembelian peralatan dan bahan habis guna untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 • Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar blik darjah dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
 • Pembelian buku rujukan,ensiklopedia,perisian,video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan p&p.
 • Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses p&p sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.
 • Perolehan harta modal tidak dibenarkan.
 • Kadar peruntukan PCG RM 100.00 seorang murid setahun.
 • Peruntukan PCG tidak melebihi 10% dari jumlah asal dan tidak dibenarkan dibawa ke tahun hadapan.ASAS TUNTUTAN

 • Tuntutan ditetapkan setahun sekali.
 • Tuntutan berdasarkan bilangan enrolmen murid.
 • Dikemukakan kepada PTJ selewat-lewatnya pada 31 Januari pada setiap tahun.
 • Tuntutan penyelarasan aktiviti prasekolah tidak dibenarkan.


BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP)

 • Surat Pekeliling Kewangan Bil.6 Tahun 2002 (Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar) menggantikan Surat Pekeliling Kewangan Bil.8 tahun 2000 (Pemberian Bantuan Makanan Untuk Pelajar)
 • Bantuan Makanan kadar lama RM 1.50 sehari seorang murid
 • Bantuan Makanan kadar baru RM 1.80 sehari seorang murid
 • Borang PS (BM) hendaklah dilengkapkan dan dikemukakan ke JPN seperti tarikh yang ditetapkan.(Rujuk surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 -Lampiran D Borang PS)


PROSEDUR TUNTUTAN MAKAN/MINUM MURID

 • Guru berbincang dengan PPM tentang bahan keperluan. 
 • Nota minta disediakan oleh PPM.
 • Nota minta disahkan oleh Guru Besar.
 • Proses L.O dibuat oleh Pembantu Tadbir.BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP)
 • Pada Tahun 2011No comments:

Post a Comment

SEKOLAH PERAK

Kerian

LMS

Kuala Kangsar 

Batang Padang

Manjung

Hulu Perak

Perak Tengah

Kinta

Hilir Perak